Ny avhandling: guidelines för vård av barn inom autismspektrum

Ingalill Gimbler Berglund spikar sin doktorsavhandling i Hälsa och vårdvetenskap den 6 april och disputerar den 28 april. Alla är välkomna att lyssna.

Högteknologiska sjukvårdsmiljöer såsom röntgen- eller anestesiavdelningar kan vara skrämmande för barn, och speciellt för barn med neurologiska funktionsnedsättningar såsom autism. I sin avhandling har Ingalill Gimbler Berglund skapat evidensbaserade riktlinjer som ett verktyg för att förbättra personcentrerad vård i en högteknologisk miljö för denna grupp av barn. Avhandlingens titel är Developing Guidelines in Nursing Care of Children with Autism Spectrum Disorder in High Technology Health Care Settings.

Spikningen äger rum klockan 14:30 torsdag 6 april i Röda Rummet, Hälsohögskolan.

Disputationen äger sedan rum klockan 13:00 fredag 28 april i Forum Humanum, Hälsohögskolan. Fakultetsopponent är professor Mats Eriksson, Örebro Universitet. Medlemmar i betygsnämnden är professor Anders Boström, Hälsohögskolan, professor Malin Broberg, Göteborgs Universitet och professor Ingrid Bergh, Högskolan i Skövde. Ordförande är professor Anita Björklund, Hälsohögskolan.

Välkomna!

 

2017-04-04