Ny avhandling om barn med funktionsnedsättning och specialisttandvård

Johanna Norderyd spikar sin avhandling "A biopsychosocial approach to functioning, oral health and specialist dental health care in children with disabilities - Swedish and international perspectives", i Röda rummet på Hälsohögskolan, Jönköping, den 20 april kl. 14:30.

Doktorand Johanna Norderyd

Johanna Norderyd disputerar sedan i Handikappvetenskap den 12 maj klockan 13:00. Platsen är också då Hälsohögskolan, men i aulan Forum Humanum.
Opponent är professor Richard Welbury, Glasgow Dental Hospital. Ledamöter i betygsnämnden är professor Göran Dahllöf, KI, professor Agneta Anderzen-Karlsson, Karlstads Universitet och docent Ulrika Lindmark, JU. Ordförande är Mats Granlund, JU.

Alla är välkomna som åhörare.

2017-04-18