Forskare på kurs

CHILD-forskare Malin Stensson och Berit Björkman har varit på kurs för att utbilda sig till KomHIT kommunikationsvägledare.

Utbildningen till KomHIT kommunikationsvägledare innehöll bland annat kunskap om kommunikationsstödjande åtgärder med fokus på bildstöd av olika slag för användning i forskning samt inom hälso- sjukvård. Ramen för kursen var DART utbildningscenter i Göteborg, som är ett kommunikations- och dataresurscenter, där verksamheten bygger på gedigen forskning och kunskap inom detta område.

 - Vi har fått lära oss grunderna för att tillverka och använda kommunikationsstöd i vårdsituationer. Dessutom innebär utbildningen att vi kan fungera som kommunikationsvägledare för utbildningsinsatser såväl i forskningssammanhang som i klinisk verksamhet, säger Malin och Berit.

För tillfället arbetar de båda forskarna själva i ett projekt för att utveckla och implementera ett interaktivt kommunikationsstöd för barn i behov av särskild stöd vid akuta röntgenundersökningar.

För mer information kontakta: Malin.stensson@ju.se eller Berit.bjorkman@ju.se

Berit Björkman och Malin Svensson

2017-04-24