Slutseminarium i specialpedagogik för doktorand Madeleine Sjöman

En doktorand genomgår olika steg på sin resa till att disputera och bli doktor. Slutseminariet är sista steget innan disputationen. Den 2 juni är det Madeleine Sjömans tur att bli granskad. Ämnet är specialpedagogik.

Doktorand Madeleine Sjöman

Barns engagemang i vardagen är en viktig komponent för både lärande och utveckling. Madeleine ställer sig frågan: vilka faktorer i förskolans vardagsaktiviteter kan bidra till engagemang hos barn i behov av särskilt stöd? Hennes forskning visar att barn i behov av särskilt stöd inte är engagerade i aktiviteter i samma utsträckning som andra barn i förskolan. Förutsättningar för barnets engagemang uppstår genom en ömsesidig påverkan mellan personalens lyhördhet, barngruppens samspel och barnets interaktion med sin omgivning.

Titel på avhandlingsarbetet:
“We stay close to the child to prevent conflicts with other children” - A longitudinal study of the link between social interactions, and children in need of special support and their engagement in Swedish preschool environment.

Dag: Fredag 2 juni
Tid: 13:00-15:00
Plats: Ha208, Högskolan för lärande och kommunikation

För mer information, kontakta madeleine.sjoman@ju.se

2017-06-02