Världens viktigaste uppdrag - konferenser hösten 2017

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och länsstyrelserna bjuder in till konferenser om föräldraskapsstöd hösten 2017.

Välkomna till MFoF:s och länsstyrelsernas konferenser om föräldraskapsstöd. Föräldrar och familj har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling. Att satsa långsiktigt och strategiskt på stöd i föräldraskapet är en förutsättning för att uppnå en god och jämlik hälsa för alla barn och unga i Sverige.

Programmet är i första hand utformat för beslutsfattare och strateger i offentligt styrd och idéburen verksamhet. Information om konferenserna och anmälan finns på MFoF:s hemsida.

2017-06-08