Välkommen till halvtidsseminarium i handikappvetenskap

Fredag den 8 september håller doktorand Karin Bertills ett seminarie om elevers upplevelse av självtillit, generellt och i idrott och hälsa med särskild vikt vid funktionsnedsättningar.

Fredag den 8 september
kl. 13.00-15.00
HLKs styrelserum Ha208

Physical Education – quality teaching, grading and student self-efficacy
Seminariet handlar om elevers upplevelse av självtillit, generellt och i idrott och hälsa, förutsättningar för att delta i idrott och hälsa, och skattad fysisk och socio-kognitiv funktion. Elevers upplevelser jämförs med idrottslärares skattning av sin undervisningskvalitet. Elever med funktionsnedsättningar studeras särskilt.

Välkomna!

För mer information om forskningen, kontakta Karin Bertills.

2017-09-06