Föräldrarutiner och kognitiva nedsättningar – de kan kompenseras

Idag deltar CHILD i Kraftsamling, en konferensdag för förebyggande och tidiga insatser till föräldrar med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter, och deras barn.

Varför behövs Kraftsamling? Att samhället kan erbjuda föräldrar stöd som stärker deras föräldraförmåga ses idag som en självklar förebyggande och tidig insats som gynnar barnens hälsa och utveckling. Trots detta och trots förhållandevis mycket kunskap om livsvillkoren för de familjer där barnen har föräldrar med lindrig utvecklingsstörning eller andra kognitiva nedsättningar, så har deras behov av anpassat stöd för att utveckla föräldraförmågan inte lyfts fram i samhällsvälfärden. Behoven har inte fått genomslag i lika hög grad som när det gäller att utveckla stöd till familjer med andra svårigheter.

När det gäller föräldrar med lindrig utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter så finns idag kunskap om att föräldraförmågan kan utvecklas om information och stöd anpassas och ges utifrån föräldrarnas och barnens respektive behov. Vi vet hur utsatta många utav familjerna är och att behovet av anpassat stöd är stort. Trots det så satsas det alltför lite på förebyggande och tidiga insatser till dem. Det satsas alltför lite på kunskapsutveckling. Denna Kraftsamling är initierad av SUF-Kunskapscentrum, Region Uppsala i samverkan med Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

Se Program Pdf, 587.7 kB.

2017-11-29