150 000 kronor till forskning om bildstöd för barn i akuta undersökningssituationer

CHILD-forskarna Berit Björkman, Stefan Nilsson och Malin Stensson har erhållit 150 000 kronor i forskningsmedel från Diagnostik Region Jönköpings län till projektet: ”Interactive communication support in the radiology context (ICIR) - interacting with children during acute examinations”.

Forskarna ska undersöka om införandet av interaktivt bildstöd till den verbala kommunikationen, kan medverka till att barn känner en ökad kontroll i undersökningssituationer och därmed lättare kan klara av smärta, oro och den stress som situationen medför. Det gäller speciellt barn med språkliga och verbala svårigheter eller funktionsnedsättning. Därmed kan också likvärdig vård eftersträvas oberoende av språk- eller talproblematik hos barn. ICIR kan på så sätt stärka barnets rättigheter och röst i vårdsituationen. 

Datainsamlingen i projektet har påbörjats. 

För mer information, kontakta projektledare Berit Björkman.

Berit Björkman och Malin Stensson på inspirationsdag för projektet.

2018-01-24