Presentation av Folkhälsoenkät Ung 2017 - länsresultat

Regionens folkhälsoenhet presenterar den 28 mars länsresultatet för ungdomars hälsa, levnadsvanor och drogvanor i årskurs nio och år två på gymnasiet i Jönköpings län.

Välkommen till presentationen av länsresultaten för Folkhälsoenkät Ung 2017. Enkäten genomfördes hösten 2017 och beskriver hälsa, levnadsvanor och drogvanor bland elever i årskurs nio och år två på gymnasiet i Jönköpings län. Ungdomarna i länet mår överlag bra, samtidigt som många, särskilt tjejer, upplever att de är stressade. Samband ses även mellan ungas levnadsvanor och självskattad hälsa samt psykisk hälsa.

Målgrupp: Tjänstemän och politiker från länets kommuner och Region Jönköpings län, Länsstyrelsen samt organisationer som arbetar med eller för ungdomar i Jönköpings län. Även media är inbjudna.

När: Onsdagen den 28 mars, kl. 13.00–15.00.

Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping.

Program:
13.00–14.00 Presentation av länsresultat
14.00–15.00 Fika med tid för frågor och samtal

Anmälan till Veronica Johansson, senast den 21 mars.

Välkommen!

Jesper Ekberg, Folkhälsochef, Region Jönköpings län

Veronica Johansson, Projektledare Folkhälsoenkät Ung 2017 veronica.a.johansson@rjl.se 010-242 41 77; 0761-38 47 38

2018-03-07