Livets möjligheter: Nationell konferens om flerfunktionsnedsättningar

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) tillsammans med flera andra organisationer, bjuder in till konferensen "Livets möjligheter" i Stockholm den 23-24 april 2018.

Konferensen riktar sig till anhöriga, personal och beslutsfattare, som i olika grad lever tillsammans med, eller kommer i kontakt med personer med flerfunktionsnedsättningar. Olika problemställningar belyses och bidrar till ökad kunskap och förståelse för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. Det ges möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv.

Konferensen är ett samarbete mellan Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF, Bräcke diakoni, Ågrenska, Föreningen JAG, Anhörigas Riksförbund samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.

Från forskargruppen CHILD deltar Anna Karin Axelsson med presentationen "Barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar och deras delaktighet i familjeaktiviteter".

För program, praktisk information och priser, se Nka:s hemsida
http://www.anhoriga.se/konferenser/livets-mojligheter/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018-03-08