Slutseminarium för doktorand Frida Lygnegård

Torsdagen den 19 april har Frida Lygnegård slutseminarium i handikappvetenskap.

Doktorand Frida Lygnegård

Titel: Participation in and outside school 
– Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments

Tid: kl.10-12
Plats: Hälsohögskolan, Forskarskolans konferensrum, Jönköping

Extern granskare: Mats Eriksson, Örebro Universitet
Intern granskare: Dido Green, Jönköping University
Doktorandgranskare: Karin Bertills, Jönköping University

Hör av dig till frida.lygnegard@ju.se så skickar hon sitt material till dig som avser komma på seminariet.

2018-04-17