Fem CHILD-doktorer promoveras vid Akademisk högtid

Fem CHILD-doktorander blev doktorer. Nu promoveras de vid Jönköping University:s Akademiska högtid den 5 maj 2018. Här presenterar vi dem.

Christina Peterson: Bättre förståelse för barns hälsa
Emma Carlsson: Stress påverkar immunförsvaret
Ingalill Gimbler Berglund: Större trygghet för barn i högteknologisk vård
Johanna Norderyd: Nya perspektiv på munhälsa hos barn med funktionsnedsättningar
Lena Olsson: Stöd till barn med utvecklingsstörning och deras familjer

Vi i CHILD säger grattis och bra jobbat!

2018-05-02