Planeringsförmåga hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

CHILD och JU är delägare i Institutet för Handikappvetenskap. Därifrån kommer nu resultaten från Lisa Palmqvists forskningsprojektet "Planeringsförmåga hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning". Lisa presenterar resultaten både i text och i form av en humoristisk film. Varsågoda!

Lisa Palmqvist

Projekt: Träning av planeringsförmåga hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är idag beroende av att en vuxen person i deras närhet planerar åt dem. En förbättring av deras planeringsförmåga skulle därför kunna leda till ökad självständighet och ökad delaktighet i deras vardag.

Syftet med min forskning är att undersöka ett sätt att praktiskt stödja och förbättra planeringsförmågan hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Dels genom att undersöka effekten på vardagsplanering och andra kognitiva förmågor med ett externt hjälpmedel som stöd, samt dels undersöka effekten av att med hjälp av ett datoriserat träningsprogram lära ut strategier till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Jag vill även utöka den teoretiska bilden av hur planeringsförmågor hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning fungerar och kan förbättras genom träning.

Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har svårt med att klara vardagsuppgifter som kräver planering. Två sätt att kompensera för detta är att antingen träna upp specifika interna strategier relaterade till planering eller att ge extern kompensation i form av hjälpmedel. Dessa två typer av kompensation förekommer ofta i kombination, men man vet lite om hur de bäst kombineras utifrån individens förutsättningar och vilka för och nackdelar de har. Detta är viktigt att veta eftersom bättre hantering av planeringsrelaterade vardagsuppgifter kan leda till ökad självständighet och högre delaktighet hos dessa individer, både i skolan och i hemmet.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har en begränsad förmåga att klara av och hantera olika krav i vardagen, jämfört med sina jämnåriga. Exempel på vardagliga krav som kan vara svåra kan vara allt från att packa skolväskan inför morgondagen, komma i tid till möten med kompisar eller hålla ordning på schemat i skolan. Dessa svårigheter hänger ihop med svårigheter med andra förmågor, så som minne och planeringsförmågor.

Se Lisa Palmqvists film om forskningsresultaten från projektet "Planeringsförmåga hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning: https://youtu.be/6KvSFBvmHmo

Läs mer om projektet här: https://liu.se/…/planeringsformaga-hos-ungdomar-med-intelle…

Texten är hämtad från IHV:s hemsida

2018-05-30