"Två flugor i en smäll" - samverkan med Sydafrika i masterkurs gynnar alla parter

Masterutbildningen "Interventions in Childhood" vid Jönköping University samordnar nu kurser med motsvarande masterkurs vid universitetet i Pretoria, Sydafrika. 

CHILD-forskarna Maria Björk, Alecia Samuels (Pretoria) och Karina Huus planerar för samarbete mellan JU:s masterkurs "Interventions in Childhood" och University of Pretoria's "Masters in Early Childhood Intervention" (MECI), något som definitivt gynnar båda parter.
Det är kurser inom forskningsetik som samordnas till att börja med, och bland annat ska studentgrupperna mötas för diskussioner on-line. Det blir spännande att se vad samarbetet mynnar ut i totalt sett. Fortsättning följer!

2018-05-30