Kaffepengar till forskningen

Projektet "Delaktighet i vardagen vid funktionsnedsättningar" har erhållit 200 000 SEK från Linnéa & Josef Carlssons Stiftelse. Stiftelsens bakgrund härstammar från den kafferörelse som makarna Linnéa och Josef Carlsson drev i Helsingborg under namnet Kärnkaffe AB.

Är barnen med funktionsnedsättning delaktiga i vardagen? Vad kan de vara med i och vad kan de inte vara med i? Projektet "Delaktighet i vardagen vid funktionsnedsättningar" är en del i en större satsning, där man nu i inledningsskedet ska pröva ett kanadensiskt mätinstrument för fokusgruppsintervjuer med barn och föräldrar. 

Projektet drivs av forskarna Anna Karin Axelsson, Jönköping University, Pia Ödman, Linköpings universitet, Anna Ullenhag, Mälardalens högskola samt Mats Granlund, Jönköping University.

För mer information, kontakta Anna Karin Axelsson.

2018-06-18