Internationell forskarkonferens om kognitiv hörselvetenskap för kommunikation

Institutet för Handikappvetenskap anordnar nästa sommar den femte internationella konferensen om kognitiv hörselvetenskap för kommunikation, CHSCOM2019, i Linköping den 9-12 juni, 2019.

Skriv in datumen i kalendern, mer information kommer!

Konferensens teman är:
• Hearing loss, cognition, aging and dementia
• Brain plasticity and development
• Cognition and communication under adverse conditions
• Translational cognitive hearing science

Konferensen anordnas av IHV Linnécentrum HEAD, www.headcentre.se.

2018-08-30