Varför fungerar folkhögskolan för deltagare med högfungerande autism?

Välkommen till forskningsseminarium om varför folkhögskolan fungerar så bra för deltagare med högfungerande autism. Arrangörer är Encell & Högskolan för lärande och kommunikation.

Forskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo har under det senaste året genomfört en intervjustudie där 21 deltagare med högfungerande autism berättar om sina erfarenheter av grundskolan, gymnasiet och folkhögskolan. Under seminariet presenteras intervjustudien och dess resultat.

14 september 2018
12:10 - 13:00

Plats
Hc334, HLK

Arrangör: Encell & Högskolan för lärande och kommunikation

2018-08-30