CHILD-forskaren Madeleine Sjömans avhandling blev ”Skolportens favorit”

Till varje nummer av sitt magasin utser Skolporten ”Skolportens favorit”. I nummer 4 2018 utsågs CHILD-forskaren Madeleine Sjömans avhandling till just detta.

Barn med beteendesvårigheter är inte lika engagerade i förskolan som andra barn, vilket påverkar deras lärande och utveckling. Extra stöd behöver sättas in redan på förskolan konstaterar Madeleine Sjöman i sin avhandling.

Avhandlingen har publicerats i Skolportens forskningsmagasin och där blivit utsedd till “Skolportens favorit” – den mest intressanta avhandlingen bland de som senast publicerats på skolporten.se/avhandlingar.

Skolportens lärarpanels motivering:
”Madeleine Sjömans studie visar att barn med hög grad av hyperaktivt beteende i mindre omfattning var engagerade i förskolans aktiviteter, vilket är negativt för deras lärande. Att barnsamspel och lyhördhet från lärare påverkar förskolebarns involvering i aktiviteterna med andra barn och personal är intressanta och tankeväckande kunskaper för förskolan.”

Madeleine Sjömans avhandling:
Peer Interaction in Preschool – Necessary, but not sufficient The infleunce of Social Interaction on the link between Behavior Difficulties and Engagement among Children with and without Need of special support

För mer information, kontakta Madeleine Sjöman

2018-09-24