Öppen föreläsningsdag om funktionsnedsättning och funktionshinder

"Leva som andra – bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder" är en öppen
seminariedag i Stockholm den 14 november arrangerad av CHILD och Institutet för Handikappvetenskap. Dagen är för alla som bättre vill förstå funktionshinder och funktionsnedsättning från politisk nivå, forskarnivå till personlig nivå. Välkomna!

CHILD arrangerar tillsammans med Institutet för handikappvetenskap en seminariedag i Stockholm den 14 november. Fem CHILD-forskare föreläser och institutets ordförande Bengt Westerberg håller i dagen. Dagen är för alla som bättre vill förstå funktionshinder och funktionsnedsättning från politisk nivå, forskarnivå till personlig nivå.

Välkomna!

Program och anmälan Pdf, 227.9 kB.

2018-10-10