Disputation i ämnet Handikappvetenskap

Frida Lygnegård försvarar sin doktorsavhandling "Participation in and outside school: Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments and long-term health conditions” den 26 oktober kl. 13.00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan.

Frida Lygnegård

Det övergripande syftet med Frida Lygnegårds forskning har varit att skapa förståelse för de individuella och miljömässiga faktorer som påverkar delaktighet och ett positivt vardagsfungerande hos ungdomar med funktionsnedsättningar och långvariga ohälsotillstånd. Detta är den första svenska långtidsstudien av vardagsfungerande och delaktighet som inkluderar ungdomar med funktionsnedsättningar inklusive de som följer grundsärskolans läroplan. Avhandlingsarbetet ingår som ett delprojekt i i forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research in Development in Adolescence) som genomförs vid Hälsohögskolan i Jönköping i samarbete med Göteborgs Universitet och som rör psykisk hälsa och tonårsutveckling.

Frida är legitimerad arbetsterapeut med en magisterexamen i folkhälsovetenskap. Fridas huvudsakliga intresseområden vad gäller undervisning och forskning rör barn och ungdomars hälsa, nationell och internationell folkhälsa, barns rättigheter och hälsofrämjande arbete. 

Opponent vid disputationen är Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Länk till avhandlingen Participation in and outside school: Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments and long-term health conditions http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1241793&dswid=8317

Välkomna!

2018-10-17