Vill du läsa på om ny forskning gällande barn i behov av särskilt stöd?

Forskarna i CHILD publicerar ständigt nya vetenskapliga artiklar. Tillhör du inte dem som följer med i ResearchGate, men som ändå är intresserad av att följa forskning för barn i behov av särskilt stöd - du hittar allt här!

Den senast publicerade artikeln av en CHILD-forskare är:

Tang, J., Falkmer, M., Chen, N.T.M., Bolte, S., Girdler, S. (2018) Designing a serious game for youth with ASD: Perspectives from end-users and professionals. Journal of Autism and Developmental Disorders

Här hittar du övriga:
Till nypublicerade forskningsartiklar av forskargruppen CHILD

2018-10-19