Neville Cohen Memorial Lecture hölls i år av profesor Mats Granlund

Till minne av Neville Cohen, medgrundare av centret för alternativ kommunikation CAAC vid Pretoria universitet i Sydafrika, hålls årligen en större föreläsning. I år förärades professor Mats Granlund uppdraget. Han talade om delaktighet i vardagslivet för barn och unga med funktionsnedsättning.

Mats Granlund tar emot bemärkelsen Neville Cohen Memorial Lecture från CAAC:s direktor och forskningsledare Juan Bornman.

Minnesföreläsningen till Neville Cohens ära instiftades 2007 och vill belysa den livsgärning Cohen utförde i och med grundandet av centret för alternativ kommunikation.

I år hölls föreläsningen den 11 oktober och deltagarna kände sig , enligt CAAC's hemsida, både upplysta och uppfräschade i tankegångarna allteftersom Mats Granlund förklarade att delaktighet måste ses ur ett engagemangsperspektiv; en tvååring kan därför vara lika engagerad som en 12-åring!

Deltagare vid Neville Cohen Memorial Lecture-day

2018-11-07