"Att leva som andra"

Offentliga föreläsningar om aktuell funktionshinderforskning inom Institutet för handikappvetenskap, Stockholm 14 november, 2018.

Den 14 november genomförde Institutet för handikappvetenskap en offentlig och utåtriktad dag i Stockholm där aktuell och relevant forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder presenterades av forskare i form av kortare föreläsningar.

Ett 80-tal intresserade lyssnare från brukarorganisationer, folkhögskolor, föreningar, men även studenter och privatpersoner, deltog och ställde viktiga frågor.

Titeln för dagens korta föreläsningar anspelade på en ny bok som kommer ut våren 2019: Leva som andra – bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder. Arbetet med boken har pågått under ett par år och författare är ett antal forskare inom Institutet för handikappvetenskap.

- Boken har efterfrågats, och vi har mycket funktionshinderforskning från de senaste 10-15 åren att gräva ur för att åstadkomma den här väl underbyggda boken, berättar huvudredaktör Lisa Kilman.


Handikappvetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin och därför ville forskarna få med flera perspektiv och landade i det biologiska, det psykologiska och det sociala perspektivet. Det återspeglade sig som sagt även i konferensdagens offentliga föreläsningar som också finns som olika kapitel i den nya boken;

  • Hur har man historiskt sett på funktionshinder? (Fil dr, Docent Staffan Bengtsson, Jönköping University)
  • Hur kan man se på funktionsvariationer, funktionsnedsättning och funktionhinder idag? (Dr Hon Bengt Westerberg, ordförande för IHV:s styrelse)
  • Dövblindhet – en särskilt besvärlig funktionsnedsättning (Fil dr, docent Maria Björk)
  • Autismspektrum – vilka forskningsfrågor är relevanta? (Fil dr, docent Marita Falkmer, Curtin University, Australien)
  • ADHD – en kognitiv funktionsnedsättning (Professor emeritus Per Gustafsson, Linköpings universitet)
  • Delaktighet – hur kan personer med funktionsnedsättning vara delaktiga i samhället? (Fil dr. Frida Lygnegård, Jönköping University)
  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning och arbetsmarknaden (Fil dr Jessica Arvidsson, Båstads kommun)

Dagen avslutades med en diskussion mellan forskare och brukarorganisationer kring vilka frågor man skulle önska att funktionshinderforskningen belyste framöver.

Intressant och viktigt, från en mycket viktig dag. 

2018-11-15