Docentföreläsning inom autismspektrum

Fil dr Marita Falkmer tar stget till docent i och med sin föreläsning vid Högskolan för lärande och kommunikation den 23 november. Alla är välkomna!

Docentföreläsning: Marita Falkmer

Fredagen den 23 november håller Marita Falkmer sin docentföreläsning med titeln "Paving a way into post school participation"

Föreläsningen hålls kl. 13:00-13:45 ca. och avrundas med en mottagning.
Lokalen är Hc113 på Högskolan för lärande och kommunikaion, Jönköping.

Alla är välkomna!

Marita Falkmer föreläser, här med tolkning till teckenspråk.

2018-11-20