Välkommen hem, Patrik!

Patrik Arvidsson har nu avslutat sin post doc-tid vid Centre for Augmentative and Alternative Communication i Pretoria, Sydafrika. Som en del av det NRF/ STINT- finansierade forskningprojektet Picture My Participation har han tillbringat några månader med analys av projektdata. Han har också lett kurser för habiliteringen vid Baragwanath Hospital i hur man mäter delaktighet genom dynamiska mätmetoder. 

Delar av Picture my Participation-gänget

Patrik Arvidsson. Föreläsning vid Baragwanath Hospital.

2018-11-20