Forskning om personlig assistans - en ny antologi

Den 6 december släpptes en ny antologi - "Forskning om personlig assistans". Det är en efterlängtad bok av många, och den ger en bra överblick över svensk forskning i frågan. Bland andra medverkar CHILD-forskarna Anna Karin Axelsson och Jenny Wilder med sin forskning om barn med flerfunktionsnedsättning och delaktighet i familjelivet.

FORSKNING OM PERSONLIG ASSISTANS – EN ANTOLOGI

I januari 2018 träffade branschorganisationen KFO Personlig Assistans en grupp forskare och den tidigare socialministern Bengt Westerberg, för att prata om forskningens betydelse för den personliga assistansen.

I förordet till boken står att läsa att man konstaterade att det fanns mycket forskning på området, men att forskningen till stora delar var okänd och sällan använd eller refererad. Idén om en antologi med en mer lättillgänglig beskrivning av forskningen tog form. En redaktion utsågs och en referensgrupp med representanter för funktionshinder- och brukarrörelsen tillsattes. Nu, knappt ett år senare, presenterar 21 forskare sitt material i en antologi som belyser flera olika perspektiv och spänner över de senaste tio årens forskning inom personlig assistans. Antologin kan med fördel användas både som en överblick över vilken forskning som är gjord och som en källa att ösa ur för den som vill lära. 

Boken ges ut av KFO Personlig Assistans i samarbete med Funktionsrätt Sverige, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, Intressegruppen för Assistansberättigade, Föreningen STIL och Riksföreningen JAG.
KFO har bekostat tryck och layout, ingen ersättning har utgått till forskare. För innehållet svarar, utöver de enskilda författarna en redaktion bestående av forskare.

Medverkande forskare: Niklas Altermark, Anna Karin Axelsson, Julia Bahner, Christine Bylund, Therese Bäckman, Anna Dunér, Hanna Egard, Lennart Erlandsson, Lottie Giertz, Lill Hultman, Hans Knutsson, Monica Larsson, Barbro Lewin, Hampus Nilsson, Ida Norberg, Elisabeth Olin, Ieva Reine, John Magnus Roos, Viveca Selander, Matilda Svensson Chowdhury, Jenny Wilder.

Länk till antologin Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2018-12-11