I AM: Projektmöte i Portugal, juli 2022

EU-programmet I AM syftar till att utveckla och pröva ett verktyg med samma namn, för pedagoger som anpassar lärmiljön i skolan efter elevers behov av stimulans och stöd för att förbättra elevernas akademiska resultat och sociala deltagande i skola. Huvudansvarig för projektet är utbildningsnämnden i Wiens kommun. I AM har deltagare från sex länder: Österrike, Tyskland, Norge, Sverige, Belgien och Portugal. Det är fyra länder som testar verktyget Österrike, Tyskland, Belgien och Portugal.

I AM (Inclusive Assessment Map) bygger på WHO:s Klassifikation av Funktionstillstånd, Funktionshinder och Hälsa. Lärare i olika länder kommer att använda det i sin undervisning och CHILD-forskarnas uppgift är att utvärdera hur användbart materialet är efter att lärare prövat det i skolan under höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Inom CHILD har vi ansvar för utvärdering med fokus på hur lärarna uppfattar sitt arbete med eleverna i skolan före och efter att ha använt verktyget. Se webbinarium om verktyget I AM (även längst ner på sidan). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad vill vi uppnå med I AM:

  1. Att identifiera miljöfaktorer som är stödjande eller hindrande för delaktighet för att kunna arbeta för att öka delaktighet
  2. Söka identifiera en internationell “best practice” rörande delaktighet i skolan.
  3. Förändra perspektiv från att fokusera på individen och dess svårigheter mot att fokusera på inkluderande policyer.
  4. Stödja skapandet av miljöanpassningar riktade mot ett inkluderande- och gruppperspektiv snarare än individperspektiv.

Främja samarbete genom att använda ett gemensamt språk och delad förståelse kring lärande situationer genom användandet av WHO:s internationella klassifikation av fungerande ICF.

Svensk projektledare: Lilly Augustine

I AM är ett EU-finansierat projekt

621435-EPP-1-2020-1-AT- EPPKA3-IPI-SOC-IN

________________________________________________________________________________________________

Se inspelat webinarium om att använda I AM

På svenska, från den 1 december 2023;

Att skapa ett verktyg för inkludering utifrån ICF - I AM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

________________________________________________________________________________________________