Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en paraplydiagnos som innefattar funktionsnedsättningar som är utvecklingsrelaterade och där symtomen begränsar personens fungerande i vardagen. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är frekventa besökare hos hälso-och sjukvård, exempelvis på operation eller röntgen. Dessa barn behöver ofta anestesi för att kunna genomföra undersökningar och behandlingar som andra barn klarar av att göra i ett vaket tillstånd. Riktlinjer och checklista för omhändertagande av barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har utvecklats inom ett tidigare forskningsprojekt, ”Developing guidelines in Nursing care of Children with Autism Spectrum Disorder in high technological health care settings ” Gimbler Berglund I. (2017).

Syftet med projektet är att minska procedurrelaterad oro hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom att sjukvårdspersonal på de kliniker som deltar i projektet kommer att använda riktlinjer och checklista för att förbereda mötet med barnen och familjerna. Sjukvårdspersonalen kommer även att genomgå ett utbildningsprogram.

Kontaktperson: Emelie Pettersson