- studier i smärta, oro och kommunikation i samband med en akut röntgenundersökning

Dagligen remitteras barn i olika åldrar till en akut röntgenundersökning vid någon av landets röntgenkliniker som en följd av en musculoskeletal skada. Smärta, oro och barnets förståelse för situationen är bara några faktorer som påverkar interaktionen mellan vårdpersonalen och barnet i undersökningssituationen. Enbart lite forskning finns att tillgå beträffande barns upplevelse av denna ibland komplexa situation i en teknisk och kanske även obekant miljö på en röntgenklinik. För att kunna erbjuda omvårdnad av hög kvalitet som möter barnens individuella behov, är det viktigt att bedriva forskning som fokuserar på barnens egna upplevelser av radiografisk omvårdnad. Studierna baseras på intervjuer, videoobservationer och självskattade mätningar, där fokus ligger på smärta, oro och interaktionen mellan barn och röntgensjuksköterskor.