- en longitudinell studie

Barn med rörelsehinder är mindre delaktiga i vardagsaktiviteter än andra barn. I studier gjorda i västländer har mestadels tvärsnittsdesigner använts och jämförelsegrupper har inte använts. Data från både barn med och utan rörelsehinder behöver jämföras över tid för att bättre förstå de processer som understödjer delaktighet. I denna studie studeras delaktighetsmönster hos barn med och utan rörelsehinder över tid. Ett syfte är att identifiera faktorer som stödjer delaktighet hos barn med fysiska funktionshinder. 125 barn med och utan rörelsehinder följs under fyra år. En jämförelse med barn i USA och Sverige planeras. Studien förväntas ge kunskap om hur man på bästa sätt kan stödja utvecklingen av delaktighet över tid hos barn med rörelsehinder.

Kontaktperson: Mats Granlund