Forskare i CHILD har deltagit i projektet The Inclusive Early Childhood Education (IECE), som syftar till att identifiera och analysera faktorer som ger hög kvalitetutbildning i förskolan för alla barn. Projektet har genomförts av European Agency for Special Needs and Inclusive Education Agency som stöder utbildningsdepartementen i över 30 medlemsländer i ambitionen att förbättra politik och praktik när det gäller att utveckla inkluderande förskolemiljöer. Läs mer om projektet här.

IECE fokuserade på strukturer och processer som säkerställer och effektivt tillgodoser de kunskapsmässig och social utveckling hos alla barn i förskolan. Projektet fann att de faktorer som gynnar alla barn styrdes av en inkluderande vision med mål som omfattar alla barns tillhörighet, engagemang och lärande.

IECE-projektet har lyfts fram i en rekommendation från Europeiska kommissionen 2019 och i ett memo 2020 samt i en skrift 2020 och en rapport 2021.