Gastrostomi har använts sedan 1980-talet för personer med svårigheter att få i sig tillräcklig näring via munnen och innebär att näring istället ges genom en port i bukväggen direkt in i magsäcken. Mat och vätska är en nödvändig del av människans vardag för att säkerställa överlevnad och för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och ätsvårigheter är behovet av gastrostomi ofta långvarigt. Förutom att ge basal nutrition, fungerar måltiden också som en aktivitet för att strukturera vardagen, ett estetiskt uttryckssätt eller för att signalera kulturell samhörighet. För barn är måltiden en dagligt återkommande händelse som utvecklar motoriska förmågor kopplade till ätandet, ger ett socialt sammanhang som stimulerar språkförmågan och möjliggör samtal om händelser bortom måltiden. Det här avhandlingsprojektet syftar till att beskriva och fördjupa förståelsen för förekomst av gastrostomi hos barn i Sverige samt utforska måltiden som en vardaglig aktivitet för barn med gastrostomi. Avhandlingen bygger fyra delstudier som alla belyser gastrostomi hos barn ur olika synvinklar.

Projektledare: Ellen Backman