Funktion med protes är komplext där många sammanhängande faktorer kan påverka. Detta projekt avser därför belysa funktion med protes ut ett holistiskt synsätt som fångar fenomenet ur ett bredare perspektiv. Ett perspektiv som omfattar både den fysiska, psykosociala, kognitiva och protestekniska rehabiliteringen. Fokus är personer som är amputerade - genom eller över knäleden - och använder protes vid förflyttning. Syftet är att identifiera faktorer som påverkar gång och mobilitet med protes i det dagliga livet.

Projektledare: Nerrolyn Ramstrand