Oral hälsa hos barn med Downs syndrom:

vårdnadshavares syn på svensk tandvård

Barn med Downs Syndrom (DS) har ofta fysiska funktionsnedsättningar med ökad risk för nedsatt oral hälsa. Tillvänjning och regelbundna besök till tandvården är viktiga faktorer för barn med DS som har ett mer omfattande behov än barn utan funktionsnedsättning. Att vara förälder till ett barn med DS kan påverka livs- och familjesituationen. Få studier har undersökt föräldrars syn på barnens tandvårdsomhändertagande men de studier som finns visar att föräldrar till barn med funktionsnedsättnings prioriterar barnets medicinska problem framför tandvård. Studien ingår i ett internationellt samarbete där en enkät utformats för att besvara syftet om föräldrar i Europas syn på tandvårdsomhändertagande och uppfattning om barnens orala hälsa. Intentionen är att enkätstudien ska utföras i europeiska länder och resultatet ska jämföras mellan länder. Föräldrar inbjuds genom Svenska Downssyndrom föreningens hemsidor och sociala medier.

Projektledare: Malin Stensson

Sidan uppdaterad 2020-06-16