- relationen till barns engagemang och beteendesvårigheter i förskolans aktiviteter?

En förutsättning för lärande i förskola och skola är barnets närvaro och engagemang i aktiviteter och på lektioner. Förskolan framhålls som en miljö som kan bidra till en positiv utveckling för alla barn, och särskilt för barn som behöver extra stöd för lärandet i förskola och grundskola. Ett exempel är barn med beteendesvårigheter. En förskolemiljö som karaktäriseras av lyhörd personal, positivt barnsamspel gynnar barns engagemang i förskolans aktiviteter och kan även bidra till barnets senare skolgång. Föreliggande projekt bygger på det tidigare projektet Tidig Upptäckt Tidig Insats (TUTI) där barns vardagsfungerande och miljöfaktorer i förskolan har kartlagts genom förskollärarnas skattningar och deltagande observationer. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka relationen mellan barnets beteendesvårigheter, engagemang och miljöfaktorer i förskolan, och prestationer på de nationella proven årskurs 3 och 6 samt deras engagemang i klassrummet år 6.

Projektledare: Mats Granlund