Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder program inom kommunikation och marknadsföring, internationellt arbete, HR och lärarutbildning.

Den långa verksamhetsförlagda utbildningen ger studenterna kontakt med sin framtida bransch. Inom lärarutbildningen förändras just nu VFU-arbetet genom att fördjupa samverkan med särskilt utvalda VFU-skolor i syfte att höja kvalitén på VFU.

Två kvinnliga studenter vid röda stolar i Högskolan för lärande och kommunikations entré

Skolchefsinstitutet är en ny verksamhet som erbjuder forskning och utbildning till ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig och privat verksamhet.

Foto från ovan på studenter som studerar

För oss är det viktigt att ha ett nära samarbete med det omgivande samhället. Bland annat satsar vi på verksamhetsförlagd utbildning inom alla utbildningar.

Full föreläsningssal

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder utbildningar på grund- och avancerad nivå. I alla våra program ingår minst 5 veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Foto från ovan på studenter som studerar

Den forskning som bedrivs hos oss har som mål att bidra med nya aspekter till det som vi redan vet, samt öppna upp till innovativa plattformar för kunskap, interaktion och kommunikation.

Närbild på flaggor

Jönköping University samarbetar med 350 olika partneruniversitet världen över. Detta ger såväl studenter som personal goda möjligheter att delta i utbyten. Det är en fantastisk chans att få internationell erfarenhet och breddad kompetens.

Närbild på kvinna i förgrunden och man i bakgrunden

Uppdragsverksamheten vid Högskolan för lärande och kommunikation innefattar fortbildning och kompetensutveckling för personal inom förskola, skola, offentlig förvaltning och näringsliv.


Doktorshatt

Forskarutbildning karaktäriseras av fördjupande studier som ger doktoranden insikt i de vetenskapliga traditionerna och samtidigt
utvecklar doktoranden till en självständig och kritiskt granskande forskare.