Ledningsrådet är ett stödjande och rådgivande organ till vd som ska arbeta med långsiktig utveckling av Högskolan för lärande och kommunikations (HLK) utbildnings- och forskningsverksamhet med utgångspunkt i HLK:s verksamhetsplan och Jönköpings university´s (JU) vision och mål.

Vid rådets möten behandlas verksamhetsfrågor av strategisk och övergripande karaktär, uppföljning av verksamheten, kompetensförsörjning, administration, ekonomi och arbetsmiljöfrågor. Ledningsrådet ansvarar för informationsöverföring från JU:s ledningsgrupp, JU-övergripande strategiska råd, forskningsnämnd och kursplaneråd.

I ledningsrådet ingår vd, vd-assistent, utbildningschef, planeringschef, forskningschef, avdelningschefer och samverkansansvarig. Ledningsrådet kan adjungera andra vid behov.

Kontaktuppgifter till Ledningsrådet finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.