Högskolan för lärande och kommunikation bildades 1994 i samband med att Högskolan i Jönköping övergick till stiftelse­form. Vår historia sträcker sig dock tillbaka till 1947, då folkskoleseminariet startade i Jönköping.

Bakgrund

Lärarutbildningen har funnits i Jönköping sedan 1947, förskollärarutbildningen sedan 1963 och Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (MKV) startade i slutet av 1970-talet.

Fram till år 2000 låg HLK vid Västra torget i den kommunala flickskolans f.d. lokaler.

Folkskoleseminariet tog emot de första lärarkandidaterna 1947, i ett hus som kallades för Arken, på Skolgatan 19 i Jönköping. Här höll man till ända fram till 1968 då Folkskoleseminariet blev Lärarhögskolan och man flyttade in i kommunala flickskolans före detta lokaler på Gjuterigatan 23-25 vid Västra torget.

Förskoleseminariet i Jönköping startades 1963 i provisoriska lokaler i en våning i hörnet Gjuterigatan/Kapellgatan. Utbildningen flyttade 1965 till Bäckalycke herrgård och 1975 till Lärarhögskolans lokaler vid Västra torget.

1977 inrättades Högskolan i Jönköping och både Lärarhögskolans och Förskoleseminariets utbildningar blev en del av den nya högskolan.

1994 bildades Stiftelsen Högskolan i Jönköping och den institution som då hette UKI (Utbildning Kommunikation och Information) blev Högskolan för lärarutbildning AB. HLK bytte 2001 namn till Högskolan för lärande och kommunikation.

Under invigningen av det nya högskoleområdet 1997 besteg äventyraren Göran Kropp den skorsten som fanns där HLK nu ligger.

Samlat campus och nya utbildningar

Tack vare ett gemensamt initiativ mellan kommunen och högskolan, samt sponsring från ett trettiotal företag i regionen, kunde ett nytt högskole­område börja byggas 1995. Det nuvarande campusområdet vid Munksjön invigdes 1997 och hit flyttade först Jönköping International Business School och därefter Tekniska Högskolan. Högskolan för lärande och kommunikation flyttade in i sina nuvarande lokaler sommaren 2000.

Länge utgjorde lärarutbildningen tillsammans med MKV-programmet och fristående kurser stommen i utbildningsutbudet, men 2008 tillkom programmet Internationellt arbete och våren 2010 startade Personalprogrammet.

Forskarutbildning

Forskarskolan "Lärande och kommunikation" startade 2002 till att börja med i samarbete med Helsingfors universitet. 2004 fick Jönköping University generell rätt att utfärda doktorsexamen inom hela det humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsfältet.

Källa: Ett myller av människor. Lärarutbildningen i Jönköping under 50 år. (1997)