Vill du lära dig ännu mer om SiteVision och hur du redigerar sidor på JU:s webbplatser? I två avsnitt får du lära dig mer.

Utbildningen tar drygt två timmar att titta igenom.

Avsnitt 1

Avsnitt 2