Här lär du dig att på ett enkelt och smidigt sätt översätta en sida på ju.se

 Hur man på ett smidigt sätt översätter en sida?

  1. Gå in på sidan i trädstrukturen som du vill översätta
  2. Tryck på Kugghjulet (redigera) --> Översättningar
  3. Välj Skapa översättning till Engelska, och en engelsk version av sidan kommer att skapas.
  4. Namnge och hitta plats för den engelska sidan. Gör det genom att välja vad den engelska sidan ska heta och var du vill att den ska skapas i strukturen.
  5. Skriv på svenska, och den svenska texten kopieras och översätts automatiskt till den engelska (motsvarande) sidan.
  6. Tryck på Publicera på den engelska versionen.
  7. Återgå och tryck på Publicera på den svenska versionen också.
  8. Tryck på Klar för att gå ur redigeringsläget.

Vad betyder symbolerna på sidan i trädstrukturen? 

Symbolen av en jordglob syns i trädstrukturen när en sida blivit direktöversatt från svenska till engelska (eller tvärtom).  

Symbolen av ett utropstecken syns i trädstrukturen när en sida har redigerats efter publicering, men senaste versionen ännu inte har publicerats.

OBS! Du måste alltid publicera på nytt om du redigerar sidan i efterhand, detta görs alltså inte automatiskt.