Här lär du dig hur man tar bort filer i SharePoint. 

  1. Logga in i SharePoint (via en undersida på intranätet).
  2. Klicka på knappen Länk till filuppladdning längst ner på sidan så kommer du in till dokumenthanteringssystemet SharePoint.
  3. Markera dokumentet som du vill ta bort
  4. Högerklicka och välj, alternativt tryck i top-menyn, på Delete.
  5. Du måste bekräfta att dokumentet ska tas bort från Files.
  6. Dokumentet hamnar i Papperskorgen

I papperskorgen kan du om du vill hämta tillbaka dokumentet genom att högerklicka och tryck på Restore.