Bra rubriker hjälper alla läsare att hitta i en text, men är extra viktiga för personer med lässvårigheter. Om rubrikerna är formaterade rätt känner en skärmläsaren av dem och kan guida besökaren rätt.

Så här formaterar du rubriker

Rubriknivå 1

Rubriknivå 1 är huvudrubriken på en sida och används endast en gång per webbsida. Den är samma som namnet på sidan och skrivs ut automatiskt utifrån sidnamnet.

Rubriknivå 2

Rubriknivå 2 används för underrubriker och en sida kan innehålla flera. Rubriker i så kallade puffar sätts också som Rubriknivå 2.

Rubriknivå 3

Rubriknivå 3 (även kallat Styckerubrik) är är underrubrik till Rubriknivå 2. Det vill säga att du aldrig kan använda Rubriknivå 3 utan att det finns en Rubriknivå 2, detta för att skapa en logisk ordning bland rubrikerna på sidan.

Använd endast formateringen - fetmarkera inte

Att fetmarkera en text kan göra att den visuellt ser ut som en rubrik, men den är det inte rent tekniskt, en skärmläsare kan inte se att det är en rubrik. Fetmarkering bör alltså endast göras när man vill markera något visst ord.

Exempel på rubrikformatering på en sida

Studentboende

Rubriknivå 1 - sidans titel.

Olika typer av boende

Rubriknivå 2.

Korridor

Rubriknivå 3.

Egen lägenhet

Rubriknivå 3.

Skaffa studentboende

Rubriknivå 2

Sidrubriker och menyrubriker

Ange sidrubriker och menyrubriker så att användarna förstår vad sidan kommer att innehålla.

  • Välj ett enkelt ord snarare än ett svårt ord
  • Välj ett ord som målgruppen använder snarare än ett internt ord