Tillgänglighet för utvecklare

Alla krav för WCAG 2.0 nivå AA hittas på webbriktlinjer.se.

Checklista för utvecklare

Checklistan är under konstruktion.

Texter

Använd inte enbart färg för att förmedla information

  • Använd gärna färger, men låt inte färgskillnader vara det enda sättet att urskilja information utan komplettera med exempelvis text, mönster eller någon annan visuell indikation.
  • Var särskilt försiktig med färgerna grön, röd och brun. Många personer med färgblindhet har svårt att särskilja dessa. Röd brukar indikera felmeddelanden och grönt brukar indikera att allt gick bra (success).

Texter

Kunna förstora text

Text som text – inte som bild

Tillgänglighet för bilder i avsnittet för redaktörer.

Testa sajten med en skärmläsare

Navigera JU.se med en skärmläsare. I Windows heter den ”Narrator”, För att starta, tryck: Windows-tangent + Ctrl+ N. På Mac heter den ”Voice over”.För att starta, tryck: Command+ F5

Testa sajten genom att endast använda tab-tangenten

Benämn funktioner konsekvent

Ordlista för svenska och engelska ord som är vanliga i komponenter.

Färger och kontrast

  • Använd en Color contrast analyser för att kontrollera att kontrasten är tillgänglig
  • Använd inte bara färg för att visa information
  • Färgblindhetsfilter hos Funkifylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Validering av kod

  • Korrekt HTML-kod
  • https://validator.w3.org/

Filmer, ljud och media

  • Måste kunna stänga av/sänka ljud
  • Måste kunna stänga av film eller bildspel

Rubriker

(Rätt taggade rubriker, logisk rubrikordning)

Navigering

Länkar

Text

Länkar

Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla

Text

Sidan uppdaterad 2020-04-29

Sidan uppdaterad 2020-04-27