Här lär du dig att kontrollera hur sidan ser ut i mobilen. 
Lathunden riktar sig till alla redaktörer.

Många besöker våra webbplatser via mobilen eller paddor. Därför är det viktigt att våra webbplatser är anpassade för dessa typer av enheter. Du som redaktör kan säkerställa att webbplatsen ser bra ut i olika skärmstorlekar.

Hur kan man se hur sidan ser ut i mobilen?

  1. Gå in på sidan i trädstrukturen som du vill redigera i.
  2. Tryck på Ögat (visa) --> Tryck på Responsivt läge för att se hur inlägget du gör på sidan kommer att se ut på mobila enheter
  3. Välj Skärmstorlek i rullmenyn då skärmen kommer automatiskt att ändras efter den inställning som du har angivit.
  4. Tryck på Rotera-symbolen för att se hur sidan ser ut både i liggande och stående format.
  5. Återgå och tryck på Publicera.
  6. Tryck på Klar för att gå ur redigeringsläget.

Återgå till standardläge för redigering genom att trycka på Krysset eller på Avbryt.