Boost

Boost

Lorem Ipsum

Boost används för något som är extra viktigt, t.ex en faktaruta, relaterade länkar, viktiga dokument etc. En Boost görs genom att använda dekorationen "Right aligned box" på ett textfält eller layout. 


Högerbild & Nyhetsflöden

Högerbild är en mindre bild som används för att illustrera en text, oftast längre texter där de får plats. En högerbild görs genom att använda dekorationen "Right aligned image" på en bild.

Mått

Minsta bredd: 500 pixlar
Minsta höjd: 334 pixlar (rekommenderad höjd)

Bilden i desktop kommer visas som 420px bred, men på grund av att den skalas upp på andra platformar (t.ex.) mobil, så behöver den laddas upp i större storlek (dvs. 500x334).

Sparas som JPG i kvalitet runt 60-75% (OBS! Gäller fotografier. Illustrationer sparas som PNG.)

Innehållsbild

Innehållsbild är en liggande bild som är lika bred som textfältet.

Mått

Bredd: 700 pixlar
Höjd: 300 pixlar (rekommenderad höjd)

Sparas som JPG i kvalitet runt 60-75%.

Förstora bilden

Hero

Herobild är den bild som ligger högst upp på varje sida och täcker hela sidans bredd. Eftersom herobilden är så iögonfallande så är det ett måste att det är en bra bild av hög kvalitet. Klicka på bilden ovan för att se den i full storlek.

Mått

Bredd: 2000 pixlar

Max höjd: 500 pixlar

Sparas som JPG i kvalitet runt 60%.

Hero som film istället för bild

Att ha en hero i filmformat istället för en bild kräver idag specialanpassning och involvering av kommunikationsavdelningens webbutvecklare. 

Bredd: 1920 pixlar

Höjd: 480 pixlar