För forskningsinriktningssidorna är det extra viktigt att nedan regler följs då personsöket är kopplat till forskningsinriktningarna. Görs inte nedanstående kan personer tyvärr sluta visas i söklistningarna på webbplatserna.

Byt namn på en forskningsinriktningssida

Är det så att en forskningsinriktningssida ska byta namn, behöver dulägga till den tidigare adressen som sidan hade alltså den ”gamla adressen”.

  1. Det gör du genom Inställningar -> Adresser -> Lägg till adress i fältet ”Tidigare adresser” (kopiera in den gamla adressen).
  2. Gör samma procedur på alla undersidor till forskningsinriktningssidan.

Ta bort eller avpublicera en forskningsinriktningssida

Är det så att du ska ta bort eller avpublicera en forskningsinriktningssida behöver du kolla så att sidan inte har några referenser från andra sidor på sajten (gäller generellt för alla sidor).

  1. Gå till Inställningar -> Information -> Klicka på ”Show pages and other objects referring to this object…”
  2. Ta bort referenserna till sidan innan du tar bort/avpublicerar sidan.
  3. Gör samma procedur på alla undersidor till forskningsinriktningssidan.

På detta sätt skapar vi inte fler döda länkar på sajten eller att personer slutar visas i söken.