Alias används för att skapa en kortadress till till exempel ett event, en konferens eller ett utbildningsprogram som ska marknadsföras.

Hierarkier för alias på ju.se

Event och konferenser som anordnas övergripande

  • ju.se/event/konferensnamn

Forskningscenter

  • ju.se/ccd
  • ju.se/ja
  • ju.se/mmtc

Event och konferenser som anordnas av ett forskningscenter

  • ju.se/ccd/konferensnamn
  • ju.se/ja/konferensnamn
  • ju.se/mmtc/konferensnamn

Programsidor

  • Inga alias eller kortadresser

Kurssidor

  • /studera/valj-utbildning/kurser.html?courseCode=kurskod&semester=semester