Här lär du dig hur man kan uppdatera ett befintligt dokument till en ny version i SharePoint. Lathunden riktar sig till alla redaktörer med behörighet i SharePoint. 

 1. Logga in i SharePoint (via en undersida på intranätet).
 2. Klicka på knappen Länk till filuppladdning längst ner på sidan så kommer du in till dokumenthanteringssystemet SharePoint. 
 3. Skapa ett dokument direkt i SharePoint (t.ex. WordOnline) eller på din dator beroende på vilka Office-program som är installerade (t.ex. Word).
 4. Spara och döp dokumentet till samma namn som det befintliga dokumentet i SharePoint. 
 5. Avmarkera om du står på ett dokument i SharePoint för att återgå till standard top-meny.
 6. Tryck på Upload för att ladda upp den nya versionen av dokumentet. 
  Ett felmeddelande kommer att dyka upp med följande information "A file with this name already exists. Would you like to replace the existing one?"
 7. Tryck på Replace
 8. VÄNTA I NÅGRA SEKUNDER PÅ ATT UPPLADDNINGEN SKA LYCKAS. 
 9. Öppna dokumentet för kontrollera att den nya versionen är uppladdad. 


Se och byt mellan olika versioner

 1. Högerklicka på det dokument som du vill se alla skapade versioner för. 
 2. Tryck på Version History.
 3. Välj och tryck på den version som du vill öppna.
 4. Ett separat Worddokument öppnas och meddelar att du antingen kan återställa Worddokumentet efter den version du valt eller om du vill jämföra tidigare och nuvarande Worddokument.