Här kommer några tips på vad du som redaktör kan tänka på för att skapa bättre sidor för våra målgrupper.

Tänk syfte och målgrupp först

Webben är en av våra kanaler där vi kommunicerar och informerar till våra målgrupper. Innan du börjar strukturera sidan bör du fundera över vad syftet med sidan är och vem besökaren är:

 • Vilket/vilka problem vill besökaren lösa?
 • Vilka frågor vill de har svar på?
 • Vilka förkunskaper har målgruppen?
 • Vad vill du att besökarna ska göra, känna eller tänka under deras besök? Vad är ditt mål med sidan?
 • Vad ska hända när besökarna har läst informationen?

Kom ihåg att besökarna vill lösa sitt problem eller ha svar på sina frågor så snabbt som möjligt. Försök att sätta dig in i vem besökaren är och vad som är viktigt för dem.

Tips för en bra text

 • Skriv det viktigaste först
 • Skriv som det är
 • Skriv så enkelt som möjligt
 • Skriv med du-tilltal till din läsare
 • Undvik långa och svåra ord
 • Skriv ut förkortningar
 • Använd mellanrubriker för att strukturera texten
 • Skapa rubriker med de inbyggda formaten i publiceringssystemet
 • Variera längden på meningarna, men skriv aldrig för långt
 • Använd listformatering för uppräkningar
 • Ha ett tydligt syfte och mål med innehållet
 • Anpassa texten till målgruppen
 • Skriv aktivt

Tips för en bra ingress

 • En bra ingress svarar på frågorna vad, när, hur, varför och vem.
 • Skriv ingressen sist när du är klar med sidan och du har överblick över helheten.

Språk

Tänk på att språket ska vara korrekt, trovärdigt och lätt att läsa. Skriv därför kortare meningar och använd inte ett byråkratiskt språk eller facktermer i onödan.

Regeringen har tagit fram en handbok som listar svåra ord och fraser som kan ersättas med mer lättförståeliga varianter.

Exempel på svåra ord som kan förenklas

Gagna

hjälpa, till nytta

Åligga

Ändamålsenlig

användbar, praktisk

Ehuru

fast, fastän, om

Eljest

annars, i övrigt

Inges

skicka in

Föreligga

är, finns

I den svenska språklagen står det skrivet att "Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt".

Klarspråkstestet

Är du osäker på om andra kommer att förstå informationen på din sida? Med hjälp av Klarspråkstestet får du reda på hur du kan förbättra begripligheten.

LIX-räknare

Få din text analyserad genom Läsbarhetsindex (LIX), som räknar ut medeltalet ord per mening och andelen långa ord.

Översättning

Nära allt innehåll på webben ska översättas till engelska. Det är den som publicerar innehållet som ansvarar för att det översätts. 

Översättningen ska hålla god språklig kvalité. Det är upp till den som publicerar texten att avgöra om översättningen kan göras inom den egna verksamheten eller om det krävs professionell översättning.