Webbplatser för forskningscenter

Alla centrumwebbar ska byggas i SiteVision och följa en standardmall. 

Centerwebbplatserna har ingen egen logga men får i undantagsfall (t.ex vid samarbeten med externa aktörer) ha eget märke. Se grafisk manual.

Sidan uppdaterad 2020-03-03

Sidan uppdaterad 2019-10-24